Spolupráca v štyroch krokoch...

 
 
  1. Ak máte nápad na video, spolu s vami ho dotvorím. Ak ho nemáte, vymyslím námet ja.
  2. Video natočím profesionálnou a najnovšou technikou na trhu.
  3. Video postrihám a farebne upravím (grading). Prípadne, ak si to projekt bude vyžadovať, pridám rôzne vizuálne efekty.
  4. Po konzultácii s vami dohodneme ďalší postup na čo najefektívnejšie zverejnenie videa.