Pole mojej video pôsobnosti je viac-menej bezhraničné. Okrem hudobných videoklipov sa venujem hlavne promo videám pre rôzne značky, firmy, ale aj pre fyzické osoby - jednoducho pre kohokoľvek, kto po vlastnom videu túži. Videá z mojej dielne sú väčšinou zamerané na rôzne produkty, značky, módu, služby, image...

 
 
  1. Ak máte nápad na video, spolu s vami ho dotvorím. Ak ho nemáte, vymyslím námet ja.
  2. Video natočím profesionálnou a najnovšou technikou na trhu.
  3. Video postrihám a farebne upravím (grading). Prípadne, ak si to projekt bude vyžadovať, pridám rôzne vizuálne efekty.
  4. Po konzultácii s vami dohodneme ďalší postup na čo najefektívnejšie zverejnenie videa.